Artiklar och föredrag av Broder Bernard Durel

Preliminära tankar om Ekosofi

Hela skapelsen jämrar sig - En sårad och delad jord
Föredraget hållet i Strasbourg

Ur Zenvägen 1985 Människa mellan himmel och jord  

Den roll som medlidandet spelar i ekologin- De Tiltenberg den 9 augusti 1997

Att ösa ur outtömliga källor - den objektlösa meditationen i en tid av utbrändhet

Att frivilligt bryta upp -
Anförande vid Europeiska interreligiösa symposiet maj 2003 

Min resa till Gud - Strasbourg den 18 april 1993

Krig och inre fred - Guerre et paix intérieure. Conferences de carême 1992

Intervju med Br Bernard Durel

© Broder Bernard Durel

Länkar

Dominikanernas kloster


Zenvägen


Mattesnillet som blev tiggarmunk