Bernard Durel är dominikanbroder är verksam i Convent des Dominicains i Strasbourg.

Adress: Bernard Durel
41 boulevard de la Victoire
F- 67000 STRASBOURG

Han har haft Karlfried Dürckheim, Enomiya Lassalle och Willigis Jäger som lärare.

Bernard har besökt rinzai zen-kloster i Japan och har omfattande internationella zenkontakter.

Han har varit katolsk studentpräst i Lund och är aktiv i ekosofirörelsen i Sverige. Bernard har sedan många år medverkat i Zenvägens program och leder regelbundet sesshins och zenkurser i Europa.

Broder Bernard lämnade Lund under hösten 2010 och verkar nu åter i klostret i Strasbourg i Frankrike.

Intervju med Br Bernard Durel

 


Broder Bernard Durel OP

 Ny artikel tillagd 2011