Bernard Durel är dominikanbroder är verksam i Convent des Dominicains i Strasbourg.

Adress: Bernard Durel
41 boulevard de la Victoire
F- 67000 STRASBOURG

Han har haft Karlfried Dürckheim, Enomiya Lassalle och Willigis Jäger som lärare.

Bernard har besökt rinzai zen-kloster i Japan och har omfattande internationella zenkontakter.

Han har varit katolsk studentpräst i Lund och är aktiv i ekosofirörelsen i Sverige. Bernard har sedan många år medverkat i Zenvägens program och leder regelbundet sesshins och zenkurser i Europa.
 

Intervju med Br Bernard Durel

Människa mellan himmel och jord Ur Zenvägen 1985

Från december 2010 har Bernard Durel flyttat tillbaka till  klostret i Strasbourg i Frankrike

Adress: Bernard Durel
41 boulevard de la Victoire
F- 67000 STRASBOURG
Frankrike

Tidigare var han verksam i Lund
i Dominikanernas kloster

 


Broder Bernard Durel OP