Bernard Durel är dominikanbroder och har tidigare i 15 år varit verksam i Convent des Dominicains i Strasbourg.

Han har haft Karlfried Dürckheim, Enomiya Lassalle och Willigis Jäger som lärare.

Bernard har besökt rinzai zen-kloster i Japan och har omfattande internationella zenkontakter.

Han har varit katolsk studentpräst i Lund och är aktiv i ekosofirörelsen i Sverige. Bernard har sedan många år medverkat i Zenvägens program och leder regelbundet sesshins och zenkurser i Europa.

Från och med december 2010 har Bernard Durel flyttat tillbaka till  Frankrike

Adress: Bernard Durel
41 boulevard de la Victoire
F- 67000 STRASBOURG
Frankrike

Hemsida

Tidigare var han verksam i Lund 
Dominikanernas kloster

 

Till EkosofisidanBroder Bernard Durel OP