Hans Hedlund
 

PAPPER -

UPPREPANDETS GLÄDJE.

Papper en produkt av sammanfiltade växtfibrer. Konsten att framställa papper arkvis kommer troligtvis från Kina, där den äldsta bevarade beskrivningen av förfaringssättet nedtecknades år 105 f. Kr.

Fibrerna slammades upp i vatten och breddes ut på en silduk.
Man fick då ett vått ark, som pressades och fick torka.

Det är alltid viktigt för en konstnär att etablera ett intimt förhållande till sitt material. Papperet som skall bära konstnärens budskap - vision, kanske i sekler, måste behandlas med både ömsinthet och respekt.

Handgjort papper, upprepandets glädje. Att studera hela skolklasser, helt olika elever med olika syn på vad som är äckligt eller spännande, bara det är värt för att sätta igång med papperstillverkning.

Papper kan göras som ett enskilt konstföremål, när det torkat är konstverket färdigt. Det kan också tillverkas för att måla eller tryckas på. Och då blir papperet mer stillsamt med få inslag av växtdelar. Kombinationen att sätta samman två medier är ett känsligt val.

I grafiken är det givetvis lättast att trycka på ett färdigt koppartryckspapper, men att gå utanför gränserna kan ibland vara mer stimulerande, en ny dimension eller papperskorgen.

 


 


 

Till index