Trådskulpturer mm
  Hans Hedlund
 


Tråd

Allt har ofta en början och varför man alls tar sig an något nytt.
I sorg och frustration griper man det som ligger närmast. När en teckning inte räcker till, när ord inte förmår trösta, då fanns tråden där, som en tredimensionell teckning.
Teckningen finns på en rulle av halvrostig järntråd som benämns skrot.
En sorg blev början som hjälpte mig och lindrade.

Så började mina trådfigurer att bli ett nytt sätt att arbeta.
De försvinner lätt i en brokig miljö, men mot en sval tom väggyta framträder de och kastar ibland en extra dimension på väggen.
Från den första sorgliga trådfiguren har det sedan utvecklats till min skönhetssyn på människokroppen.

Och varje linje, tråd kan ses från alla håll samtidigt, detta gör att baksidan upplevs med framsidan som en helhet.
Se också på Youtube

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   


 


 

Till index