Margareta Melin

BÖCKER

 

TRO DITT HJÄRTA OM GOTT
Om gudsbild och människosyn.

En omarbetad nyutgåva december 2021

Mer information

 

VARA I BÖN utan att be om något

Libris 2017

Provläs gärna här

Förlåta – och bevara sitt hjärta

Libris 2015.

En meditativ bok för egen eftertanke
och kanske för samtal i liten grupp.
 

Provläs här

Du som vill att jag ska finnas

Verbum 2015.

En nyutgåva av den lilla blå boken från 2002
– med en del ändringar och några nya texter.

Läs en  intervju


Tiden kommer till oss

Libris 2012. På varje uppslag en bild av fotografen Tore Hagman.
Det mesta av texten har tidigare publicerats i
Tro ditt hjärta om gott.

Provläs gärna här


Kärleken en bro

Libris 2007. En diktbok i nyutgåva, med större format och nytillkomna texter.


Den lilla röda föregångaren utkom 1992 och trycktes åtta gånger.

 


 

    

Tro ditt hjärta om gott

Libris 2003. En mosaik om människosyn. De olika avsnitten i boken kan liknas vid skärvor med olika form och färg i en glasmosaik, som tillsammans låter ana en helhet. De har alla vuxit fram ur en förundran över människan i hennes strävan att förstå sig själv och få ihop sitt liv.

 
 

Den inre källan/Vara den jag är

Libris 2004. En nyutgåva där två böcker har uppdaterats och förenats i samma volym. Den inre källan utgavs första gången 1985 och Vara den jag är tre år senare. De två har var sin relation i fokus. Den ena handlar om en uppriktig och nära relation till Gud, den andra om en ärlig och bejakande relation till sig själv (och därmed till omvärlden). Att vilja finna Gud och vilja finna sig själv, bli ett med sig själv, är inte vitt skilda livsprojekt; det är olika utgångslägen i utforskandet av en och samma förunderliga verklighet.

 
 

Du som vill att jag ska finnas

Verbum 2002. En bok för barn, med böner och andra tankeord. Det mesta av innehållet i Jag vill tala med Gud lever vidare här, en del något förändrat. I bokens senare del finns texter direkt avsedda för vuxna. Min önskan är att denna lilla bok ska platsa som dopgåva – och ge både barn och föräldrar ord för vad de själva vill uttrycka.

 
Kärnord

Gehrmans Musikförlag 1995; i samarbete med SKS (Sensus)Sjuttio korta texter med anknytning till kyrkoårets söndagar. De har tonsatts av 19 olika musiker och utgivits som melodibok och diverse körpartitur. 

Finns på Gehrmans Musikförlag

 


Vindens barn
 

Verbum 1996. En andakts- och tankebok som följer kyrkoåret. Varje sida inleds med ett kärnord som följs av reflektioner med anknytning till den aktuella söndagens tema och texter.Barn och bön

 Verbum 1971. Nyutgåva 1996.
Utgiven på initiativ av Svenska kyrkans Nämnd för Barn och Familj. Ett utdrag ur de föredrag som jag hållit på föräldrasamlingar och utbildningsdagar för kyrkans barnledare.

    

 

Om kärleken i äktenskap och familj
Förlags AB NYTT LIV 1982.
Boken bygger på en artikelserie i månadstidningen Nytt Liv under åren 1981-1982.

  

Annorland 

Verbum 1983.
Inför det allkristna mötet i Jönköping, J 83, anmodades Olle Widestrand att komponera och sätta upp en musikal. Han bad då mig att tänka fram titel, innehåll och texter. Jag tvekade. Men när Olle först hade komponera melodierna blev det möjligt för mig att finna en röd tråd och orden därtill. Den LP-inspelning, som Verbum hade planerat att ge ut samtidigt med noterna och texten, blev aldrig av.

 
 

Två sätt att leva 

EFS-förlaget 1977.
Ett föredrag som jag höll under ett nordiskt ungdomsmöte på Åland.

 
 

Vilja och Frihet
EFS-förlaget 1977.
En vidareutveckling av de perspektiv som jag tagit upp i Bejaka sig själv. Impulser och inspiration att tänka vidare fick jag kontinuerligt i samtal, enskilt och i grupp, på konferenser och retreater. 

 

 

 

Bejaka sig själv

EFS-förlaget 1974.
Efter en veckas morgonandakter i radio fick jag så många lyssnarbrev med önskemål om manus att jag tog kontakt med EFS-förlaget. Det förlaget gav ut billiga och angelägna småskrifter, hade jag sett. Denna lilla skrift på 30 sidor har blivit min mest sålda, med cirka hundratusen ex. Ordet ”bejaka” fanns inte på den tiden. Men när Gunnar Edman skrev Den stora bejakelsen tog jag mig friheten att följa upp med bejaka

   

Johanna och Leif

Håkan Ohlssons Förlag 1972.
En halvdokumentär bildberättelse som blev till med anledning av att Leif dog, familjens granne och vän. En barnbok där döden finns med utan att bli så katastrofal som när någon i familjen dör. Vår dotter Anna var Joh-anna och fotograferades av Per Söderberg, präst och filmare och min kurskamrat i Uppsala.

  

Jag vill tala med Gud

Håkan Ohlssons Förlag 1971.
En bönbok för små och stora.  Den trycktes sista gången 1999, då på Verbum. Det var den ”Sjätte omarbetade upplagan, fjärde tryckningen”. Syster Marianne Nordström i Alsike kloster gav boken nya färgglada illustrationer två gånger under de aktuella trettio åren.

   

Malin mediterar

Kyrkvägens förlag, Skara, 1967.
På 1960-talet, när mina barn var små, erbjöd mig redaktören för stiftstidningen Kyrkvägen att varje månad fylla tidningens baksida med en vardagsreflektion. Fyra års baksidor blev min första bok. Ma-lin: de första bokstäverna i mitt förnamn och de sista i efternamnet gav mig en pseudonym. En seriefigur hette Malin på den tiden, ingen annan.
En andra upplaga kom ut på Verbum 1970 med fotografier av Per Söderberg. 

 Till startsidan